In relatie en toch eenzaam!


In relatie en toch eenzaam!

Ik ben in een relatie en voel me toch zo eenzaam – ben ik een zeur?

We ontvingen deze helemaal-uit-de-tenen hartenkreet … als in een relatie bent en je voelt je toch soms – of zelfs vaak! – eenzaam, dan ben je niet de enige!


Ik heb niets te klagen. Mijn verhaal is vele malen zonniger dan wat ik om mij heen zie en aan verhalen van anderen lees.Toch klaag ik. Toch voel ik mij alleen.

Kan je een te veel behoefte aan verbondenheid hebben? Ik probeer echt goed te kijken naar mijn behoefte en die van mijn partner en onze manieren van communicatie. En dan toch die eenzaamheid.

Ik begrijp wel dat niemand alles volledig kan begrijpen en zien en waarderen. Ik moet ‘het’ vast meer in mijzelf zoeken. Alleen wat is ‘het’ dan precies? En waarom verwacht ik zoveel? En is het te veel?

Hoe kan ik mijn vraatzucht in dit opzicht oplossen?
Ik zou me zo graag niet meer alleen voelen
.❞


Voor mensen die niet in een relatie zijn, kan het vreemd klinken, aangezien een partner de oplossing lijkt voor hun eenzaamheid. Toch zijn er genoeg, veel, mensen die in relatie zijn en zich alleen voelen. Soms zelfs meer dan mensen die single zijn. Soms voelt de eenzaamheid ervaren in een relatie alleen nog pijnlijker, nog schrijnender en nog uitzichtlozer.

Zoals bovenstaande hartenkreet illustreert, kun je je zelfs in een relatie die op vele vlakken als goed ervaren worden en waarbij beide partners blij met elkaar zijn, enorm eenzaam en alleen voelen.

Kun je teveel behoefte aan verbondenheid hebben?

Mooie vragen, in die hartenkreet hierboven! Kun je een te groot verlangen naar een gevoel van verbondenheid hebben? Kun je te veel verwachten? Kunnen we überhaupt te veel verlangen?

Wat het laatste betreft: nee, we kunnen niet te veel verlangen. Onze verlangens zijn wat ons beweegt in ons leven. Soms raken we echter verstrik in hoe we denken dat onze verlangens ingevuld kunnen of moeten worden.

Een groot verlangen naar verbondenheid … dat klinkt ZO menselijk! IS zo menselijk! Belangrijke vraag is: waarmee hebben we nodig om ons verbonden te voelen? Welke soort van verbinding kan de gevoelens van alleen zijn verminderen of wegnemen?

Eenzaamheid … is er een remedie?

YES! Er is een remedie. Het vraagt wel dat we snappen wat “verbinding” is. Hoe het voelt. En hoe we zelf – vaak uit zelfbescherming – UIT verbinding gaan. Het vraagt dat we begrijpen wat ons WERKELIJKE verlangen naar verbinding is en hoe dat voelt. En het vraagt dat we ons gevoel van verbonden zijn “halen” op een plek en op een manier die ons werkelijk voedt en vervult.

Kijk maar eens naar deze 5 vormen van verbondenheid, van verbinding of connectie:

1. Verbinding met Je ZELF

In hoeverre ben je verbonden met je eigen lijf en je eigen hart? In hoeverre ben je verbonden met je eigen behoeften en impulsen? In hoeverre ben je verbonden met je eigen gevoelens en emoties? In hoeverre ben je nog verbonden met je eigen dromen en verlangens?

Zonder verbinding met jezelf kun je je niet eens (echt) levend voelen! Zonder verbinding met jezelf probeer je in de buitenwereld een gat te vullen dat in jezelf zit.

Zonder verbinding met jezelf kun je niet of nauwelijks verbinding met een ander voelen. We moeten onszelf (kunnen) voelen om een ander te (kunnen) voelen. Bovendien: verbinding gaat ook over jezelf laten zien, jezelf openen. Je kunt niet verbinden als jezelf niet uitdrukt. En om jezelf uit te drukken moet je in contact zijn met jezelf, je verlangens, je behoeften, je gevoelens en emoties.

Eenzaam voelen in je relatie is vaak geworteld in eenzaam zijn in jezelf. Zoals ook gevoelens van tekort aan liefde en aandacht van anderen wortels kunnen hebben in weinig liefde en aandacht voor jezelf van jezelf. Je probeert dan – vruchteloos – bij anderen te halen wat je alleen aan jezelf kunnen geven. Funest voor jezelf – gevoelens van machteloosheid, frustratie en tekort schieten – EN funest voor je liefdesrelatie.

REMEDIE  Stilte. Klinkt wellicht contra-intuïtief … het is in de stilte, in het alleen zijn, in het niet(s) doen, dat we jezelf het best kunt voelen. Acceptatie.  Omarmen wat is, in plaats van ervan weg proberen te komen. Zoals bijvoorbeeld het ongemak van alleen voelen toestaan. In de acceptatie omarm je niet alleen wat is, maar ook jezelf. Expressie. Jezelf laten zien. Jezelf openen. Jezelf delen. Jezelf uitdrukken.

2. Verbinding met HET GROTERE GEHEEL

Dit is ook een vorm van verbondenheid met jezelf, maar dan je niet fysieke zelf, je spirituele zelf. Wordt ook je Ziel genoemd. Of je Hogere Zelf. Dit gaat over verbinding met wat er méér is dan wat we kunnen zien, horen, ruiken, proeven en aanraken. Maakt niet uit hoe je het wil noemen: het Veld, Universum, Bron, God …

Deze verbinding vraagt om de eerste verbondenheid met jezelf (zie hierboven). Zonder contact met je lijf, je hart, je intuïtie, je gevoelens en emoties, is verbinding met het Universele, het niet fysieke, zo je wilt het Goddelijke, nauwelijks mogelijk of zal je nauwelijks voeden.

Verbinding met dit SPIRITUELE zelf is geworteld in een weten dat er meer is, dat we meer ZIJN, meer dan deze homp botten, vlees en bloed. Een weten dat we oneindig bewustzijn zijn, deel van en uitdrukking van een nog groter en omvattender oneindige intelligentie. Een weten dat alles met alles in verbinding staat.

Hoewel deze van de 5 vormen van verbinding de meest “vage” is, en sommigen er mogelijk weinig of niets mee hebben, zou gebrek aan deze connectie wel eens een van de belangrijkste oorzaken van gevoelens van eenzaamheid kunnen zijn.

REMEDIE  Stilte. Opnieuw, het is in de stilte, in het bijzonder de stilte van je hoofd, de stilte van je gedachten, dat je deze meer mystieke dimensie van je wezen kunnen ervaren. Meditatie. Een van de vele manieren waarop je stil kunt worden. Natuur. Buiten zijn, in de natuur, je verwonderen over de magie van alles wat leeft. Contact maken met het grotere geheel, met het “goddelijke” via het majestueuze van natuur en universum. Seks. Seksuele energie is levensenergie, levensenergie is creatieve energie, scheppende energie. Contact met onze seksualiteit is een poort naar diepe(re) verbinding met jezelf, de ander en dat wat God(delijk) genoemd wordt.

3. Verbinding met anderen

Het is een zo menselijke behoefte … verbinding voelen met de mensen om je heen. Familie, kinderen, vrienden, partner. Zoals je behoefte hebt aan lucht, water, voedsel en beweging, is er die natuurlijke, ingebouwde behoefte aan aanraking, aandacht en menselijk contact.

Wetenschapper Bowlby heeft zijn leven gewijd aan onderzoek naar deze behoefte en heeft er een hele theorie over geformuleerd, de hechtingstheorie. Het boek ‘Hou me vast’ van Dr. Sue Johnson, inspiratie voor het artikel ‘Relatie redden door het herkennen van 3 destructieve patronen’, is gebaseerd op deze theorie.  Dit boek (en blog) beschrijft hoe onze behoefte aan verbinding, hechting, en onze angsten de verbinding met de mensen die ons het meest na staan te verliezen, juist zo’n verstorende invloed kan hebben op onze meest intieme relaties.

Gebrek aan verbinding #1 en #2 doen je sterker hunkeren naar verbinding #3. Weinig of geen verbinding met jezelf maakt bovendien dat verbinding met anderen niet of nauwelijks mogelijk is – er is geen punt van waaruit we kunnen verbinden. Als je jezelf niet kunnen voelen kun je een ander niet voelen.

Verbinding met anderen wordt dan iets leegs dat niet voedt. Jan Geurtz schreef een prachtig boek over deze dynamiek, ‘Verslaafd Aan Liefde’.  Zoals verslaving aan chocola (of wat dan ook) een compensatie kan zijn voor een of ander gemis, kunnen we verslaafd zijn aan verbinding met, lees ook: bevestiging, waardering, liefde van, anderen als compensatie voor gemis van verbinding met onszelf. Het is nooit genoeg, we worden als een jengelend kind waar onze partner vroeg of laat genoeg van krijgt.

Is er nu iets mis met de behoefte aan verbinding, aan menselijk contact?

Zeker niet, het is een van de aspecten die het leven mooi maakt, méér maakt, die het leven verrijkt en verdiept. Waar je op vastloopt is niet de behoefte, maar de behoeftigheid. Waar je op vastloopt is dat je niet weet hoe je kunt vragen wat je nodig hebt. Zovelen weten niet hoe ze deze behoefte op een volwassen manier kunnen vervullen.

En wat maar al te vaak gebeurt, is dat mensen hard wegrennen als ze ontvangen waar ze zo naar hunkeren. Uit angst het weer te verliezen. Omdat ze geen weg weten met de intensiteit van echt contact. Omdat ze niet gewend zijn werkelijk te voelen en aanwezig te zijn, met zichzelf en de ander. Herkenbaar?

REMEDIE Zorg voor goed jezelf. Maak eerst contact met jezelf. Je lijf. Je innerlijk zelf. Zorg voor verbinding #1 en #2. Vraag. Leer hoe te vragen. Vragen vanaf een volwassen plek, vanuit een energie die niet trekt, dwingt of manipuleert, en waarbij de ander vrij is om ‘nee’ te zeggen. Vragen vanuit openheid en kwetsbaarheid. Veel zullen graag tegemoet komen aan een authentiek “Ik heb je nodig”. Geef. Geef wat je nodig hebt. Geef aandacht. Geef begrip. Geef ruimte. Laat je liefde stromen en ervaar dat dat wellicht hetgene is wat je in de eerste plaats nodig hebt. Dat je eigen liefde kan stromen. Dat je de stroom van je eigen liefde niet blokkeert. Voel. Geef je zelf de ruimte, sta de stilte toe, die nodig is om te kunnen voelen. Jezelf voelen. De ander voelen. Voelen dat de ander jou voelt. 

4. Verbinding om je veilig te voelen

De eerste drie vormen van verbinding hebben betrekking op een staat van zijn die ‘human spirit‘ wordt genoemd. Verbinding vanuit bewustzijn. Er is ook een vorm van verbinding die uit een andere staat van zijn voorkomt en die ‘human animal‘ wordt genoemd.

De staat van ‘human animal‘ is onze overlevingsstaat, die drijft op onze instincten, oeroude programma’s die gerelateerd zijn aan  meer primitieve hersenfuncties. Veel gedrag dat als typisch ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ wordt gekenmerkt is geworteld in deze oude programma’s. Waarbij deze ‘masculine’ en ‘feminiene’ tendenties in de huidige tijd overigens bij beide seksen voorkomen!

Volgens Alison Armstrong is behoefte aan verbinding één van die ‘vrouwelijk’ programma’s. Een programma dat erop is gericht de veiligheid te waarborgen. Door zich verbonden te voelen zich veilig te voelen. Dit programma drijft mensen ertoe – en nogmaals, deze ‘feminiene’ modus kan zowel bij vrouwen als mannen actief zijn! – veelvuldig contact te zoeken met hun partner en zich ongemakkelijk en onzeker te voelen als er te lang geen contact is geweest. Excessief gebruik van SMS, WhatsApp en Facebook, soms tot irritatie van de partner, kunnen een uiting zijn van deze vorm van behoefte aan verbinding.

Ook hier: het ontbreken van de voorgaande vormen van verbinding, in het bijzonder #1 en 2, maar ook onvoldoende kwalitijd in #3, kunnen de behoefte aan verbinding #4 doen vergroten.

REMEDIE Tracking. Dit is het waarnemen van onze eigen gevoelens en gedachten. Het observeren van onze eigen innerlijke bewegingen. Tracking helpt ons bewust te zijn dat we in ‘human animal’ modus zijn en primitieve instincten actief zijn. Het geeft ons de mogelijkheid om weer naar ‘human spirit’ te bewegen en op een volwassen manier met deze behoefte aan veiligheid om te gaan. Afspraken. Check voor jezelf hoe lang je zonder contact kunt. Na welke periode van radiostilte ‘human animal’ onrustig wordt. En maak afspraken over in welke frequentie en hoe je contact houdt met je partner. Vangnetwerk. Zorg dat je niet afhankelijk bent van één persoon voor je behoefte aan contact en verbinding. Zorg voor en onderhoud banden met vrienden en familie. Zodat je niet met je hele gewicht (van contactbehoefte) aan je partner hoeft te hangen, maar dat dat gewicht verdeeld wordt over een (vang)netwerk van contacten.

5. Geconditioneerde behoefte aan verbinding

Al vroeg in ons leven worden de meesten van ons sterk geconditioneerd om dingen te geloven die meer met afhankelijkheid dan met werkelijke verbinding te maken hebben. Bijvoorbeeld de conditonering dat iemand missen een teken is van liefde en verbinding. “Als jij weg bent en je mist me niet, dan houd je niet (genoeg) van mij” is het geloof. “Als jij me niet elke dag belt, ben ik niet belangrijk (genoeg) voor je” is er ook zo een.

Ook zijn we geconditioneerd om te geloven dat het hoogste goed in een relatie is om de ander gelukkig te maken. Hollywood draagt een stevig steentje bij aan dat geloof.

Wat is het wat jij hebt geleerd om in te geloven?

Dergelijke overtuigingen, deze geconditioneerde behoeften aan verbinding, staan echte verbinding eerder in de weg voor je, dan dat ze diepe intimiteit bevorderen.

REMEDIE Tracking. Opnieuw, onze eigen gedachten observeren helpt ons bewust te worden van onze conditioneringen, van onze geloofssystemen. En biedt ons de gelegenheid deze los te laten. Te kiezen voor andere geloofssystemen die ons en onze relaties meer dienen. Lezen. Boeken van auteurs als Eckhart Tolle, Byron Katie en bijv. de hierboven genoemde Jan Geurtz helpen ons ook meer zicht te krijgen op onze innerlijke dynamieken en conditioneringen. Het boek ‘Insights To Intimacy‘ door Christian Pankhurst beschrijft een aantal relatie dynamieken, tracking en communicatie vaardigheden om verbinding te maken en herstellen. Coaching. Het valt niet altijd mee om in de spiegel van ons eigen innerlijk te kijken. Hoeveel we ook gedaan hebben aan persoonlijke ontwikkeling en training, soms hebben we blinde vlekken waarbij een ander ons kan helpen deze te doorzien. Soms kunnen familie of vrienden hierin veel betekenen, soms kan juist een coach de veilige setting bieden om in die spiegel te kijken en wegen te vinden naar beter werkende relaties en de verlangde verbinding. 

Nog één tip

“Negatieve” gevoelens, zoals eenzaamheid, zijn een aspect van het menselijk leven. Verzet ertegen is vaak meer het probleem dan het onaangename gevoel zelf. We hebben geleerd dat het niet oké is om ons niet goed te voelen. We hebben het idee dat we altijd gelukkig moeten zijn, dat we iets niet goed doen als we niet voortdurend in opperste staat van geluk verkeren.

Er is vaak een soort intolerantie voor minder prettige gevoelens of emoties. Als je met al je gevoelens en emoties kunt zijn, als je ze kunt toestaan, als je ze kunt omarmen en accepteren, verandert er waarschijnlijk al veel. Mogelijk zelfs de gevoelens van eenzaamheid, ook als eenzaam in relatie …

EN … je hoeft het niet alleen te doen! Vind je het lastig om de tips hierboven in je eentje of met je partner toe te passen, merk je dat je niet uit de impasse van je eenzaamheid en gebrek aan verbinding geraakt, lukt het je niet om het zo verlangde gevoel van verbondenheid te ervaren … voel je vrij om een afspraak met ons te boeken. We spreken graag met jullie (of met jou) hoe je meer intimiteit kunt ervaren in je relatie. Je kunt hier een gratis Relatie Succes Sessie boeken.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Meer lezen

Ontvang onze wekelijkse
Relatie Succes Tips

>